RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o změně podílu na hlasovacích právech společnosti

Oznámení o změně podílu na hlasovacích právech společnosti

18.01.2006 00:00
Společnost UNIPETROL, a.s byla dne 16. ledna 2006 informována společností ATLANTIK finanční trhy, a.s. ve smyslu ustanovení § 122 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, o výši podílu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. , která k datu 12.1. 2006 dosahovala 6,41 % na všech hlasovacích právech emitenta.
Společnost UNIPETROL, a.s byla dne 16. ledna 2006 informována společností ATLANTIK finanční trhy, a.s. ve smyslu ustanovení § 122 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, o výši podílu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. , která k datu 12.1. 2006 dosahovala 6,41 % na všech hlasovacích právech emitenta.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.