RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 21. 2. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 21. 2. 2006

17.01.2006 00:00
Dne 17.1.2006 rozhodlo představenstvo na základě žádosti a.s. ČEZ dle ustanovení § 181, odst.1, obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady. Termín konání mimořádné valné hromady byl stanoven na 21.2.2006, datum rozhodné pro účast na valné hromadě je 14.2.2006. Mimořádná valná hromada se bude konat v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552 od 10,00 h.

Program mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba a odvolání členů představenstva
4. Změna stanov společnosti
5. Schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti
6. Volba a odvolání členů dozorčí rady
7. Volba členů personálního výboru
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů a o vnitřním předpisu společnosti upravujícím další plnění poskytované
těmto členům
9. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady
10. Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů
11. Závěr
Dne 17.1.2006 rozhodlo představenstvo na základě žádosti a.s. ČEZ dle ustanovení § 181, odst.1, obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady. Termín konání mimořádné valné hromady byl stanoven na 21.2.2006, datum rozhodné pro účast na valné hromadě je 14.2.2006. Mimořádná valná hromada se bude konat v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552 od 10,00 h.

Program mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba a odvolání členů představenstva
4. Změna stanov společnosti
5. Schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti
6. Volba a odvolání členů dozorčí rady
7. Volba členů personálního výboru
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů a o vnitřním předpisu společnosti upravujícím další plnění poskytované
těmto členům
9. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady
10. Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů
11. Závěr

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.