RM-SYSTÉM»Události»Záměr výkupu účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly

Záměr výkupu účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly

16.01.2006 00:00
Oznámení o záměru učinit výkup účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s.

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), ve výši 93,10 %, si dovoluje, ve smyslu ustanovení § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“) ve spojení s § 183i odst. 5 ObchZ, informovat o tom:

a) že společnost ČEZ, a. s., rozhodla dne 16. ledna 2006 o záměru provést výkup účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ,

b) zveřejněním usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů na společnost ČEZ následně dojde, dle ustanovení §183n odst. 1 ObchZ, k vyřazení účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. z obchodování na oficiálních trzích.
Oznámení o záměru učinit výkup účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s.

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), ve výši 93,10 %, si dovoluje, ve smyslu ustanovení § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“) ve spojení s § 183i odst. 5 ObchZ, informovat o tom:

a) že společnost ČEZ, a. s., rozhodla dne 16. ledna 2006 o záměru provést výkup účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ,

b) zveřejněním usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů na společnost ČEZ následně dojde, dle ustanovení §183n odst. 1 ObchZ, k vyřazení účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. z obchodování na oficiálních trzích.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.