RM-SYSTÉM»Události»Změny v řídících orgánech společnosti

Změny v řídících orgánech společnosti

04.01.2006 00:00
S účinností od 1.1.2006 došlo v představenstvu Pražské energetiky, a.s., k zániku funkce člena představenstva a jeho místopředsedy pana Ing. Vladimíra Šalka.

S účinností od 1.1.2006 rozhodlo představenstvo Pražské energetiky, a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady o těchto změnách v orgánech společnosti PREdistribuce, a.s.:

Z funkce člena představenstva odvolalo pana Ing. Vladimíra Šalka.Z funkce člena dozorčí rady odvolalo pana Ing. Milana Hampla.Do funkce člena představenstva zvolilo pana Ing. Milana Hampla, r.č. 640328/1258, bytem Praha 4, Fadějevova 569/10.

Do funkce člena dozorčí rady zvolilo pana Ing. Vladimíra Šalka, r.č. 440325/108, bytem Praha 4, Na Pankráci 998/38.
S účinností od 1.1.2006 došlo v představenstvu Pražské energetiky, a.s., k zániku funkce člena představenstva a jeho místopředsedy pana Ing. Vladimíra Šalka.

S účinností od 1.1.2006 rozhodlo představenstvo Pražské energetiky, a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady o těchto změnách v orgánech společnosti PREdistribuce, a.s.:

Z funkce člena představenstva odvolalo pana Ing. Vladimíra Šalka.Z funkce člena dozorčí rady odvolalo pana Ing. Milana Hampla.Do funkce člena představenstva zvolilo pana Ing. Milana Hampla, r.č. 640328/1258, bytem Praha 4, Fadějevova 569/10.

Do funkce člena dozorčí rady zvolilo pana Ing. Vladimíra Šalka, r.č. 440325/108, bytem Praha 4, Na Pankráci 998/38.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.