RM-SYSTÉM»Události»Novým majoritním vlastníkem Severočeské plynárenské, a.s. je společnos

Novým majoritním vlastníkem Severočeské plynárenské, a.s. je společnos

20.05.2002 00:00
Členem představenstva byl zvolen pan Karl Kraus, zástupce RWE Gas

Proces převzetí majetkových podílů v Transgasu a regionálních plynárenských distribučních společnostech, které byly až dosud v držení FNM ČR, byl úspěšně završen ve čtvrtek 16. 5. 2002. Po uhrazení kupní ceny se majitelem zmíněných podílů stala německá energetická firma RWE Gas AG.

Společnost RWE Gas AG se tímto převodem rovněž stala nejvýznamnějším akcionářem společnosti Severočeská plynárenská, a.s., když od FNM ČR získala akcie představující 49,18 % podíl na jejím základním kapitálu. Ten jí, spolu s akciovým podílem v držení Transgasu (0,82 %) a vlastními, již dříve drženými akciemi (0,23 %), zajišťuje většinový podíl na hlasovacích právech.

V souvislosti s převzetím akcií firmou RWE Gas AG také došlo ke změnám v představenstvu, které Severočeskou plynárenskou, a.s. řídí. V souladu s platnými stanovami odvolala dozorčí rada ke dni 16. 5. 2002 z funkce člena představenstva pana Vladislava Vokouna a jeho novým členem zvolila s účinností od 17. 5. 2002 pana Karla Krause, zástupce RWE Gas AG.

SČP, a.s. je v současnosti třetí největší regionální plynárenskou distribuční společností v ČR, když její podíl na domácím trhu se zemním plynem tvoří 13 %. Společnost dodává zemní plyn více než 300 tisícům zákazníků v Ústeckém a Libereckém kraji a zaměstnává 621 osob. V roce 2001 dosáhla výnosů z prodeje ve výši 6
Členem představenstva byl zvolen pan Karl Kraus, zástupce RWE Gas

Proces převzetí majetkových podílů v Transgasu a regionálních plynárenských distribučních společnostech, které byly až dosud v držení FNM ČR, byl úspěšně završen ve čtvrtek 16. 5. 2002. Po uhrazení kupní ceny se majitelem zmíněných podílů stala německá energetická firma RWE Gas AG.

Společnost RWE Gas AG se tímto převodem rovněž stala nejvýznamnějším akcionářem společnosti Severočeská plynárenská, a.s., když od FNM ČR získala akcie představující 49,18 % podíl na jejím základním kapitálu. Ten jí, spolu s akciovým podílem v držení Transgasu (0,82 %) a vlastními, již dříve drženými akciemi (0,23 %), zajišťuje většinový podíl na hlasovacích právech.

V souvislosti s převzetím akcií firmou RWE Gas AG také došlo ke změnám v představenstvu, které Severočeskou plynárenskou, a.s. řídí. V souladu s platnými stanovami odvolala dozorčí rada ke dni 16. 5. 2002 z funkce člena představenstva pana Vladislava Vokouna a jeho novým členem zvolila s účinností od 17. 5. 2002 pana Karla Krause, zástupce RWE Gas AG.

SČP, a.s. je v současnosti třetí největší regionální plynárenskou distribuční společností v ČR, když její podíl na domácím trhu se zemním plynem tvoří 13 %. Společnost dodává zemní plyn více než 300 tisícům zákazníků v Ústeckém a Libereckém kraji a zaměstnává 621 osob. V roce 2001 dosáhla výnosů z prodeje ve výši 6,578 miliardy Kč a zisku po zdanění 184 mil. Kč. Jejími dalšími významnými akcionáři jsou německé plynárenské společnosti VNG-Verbundnetz Gas AG a Wintershall Erdgas, které drží 25,62 % resp. 20,2 % akcií.

Zdroj:

Josef Chýle
tiskový mluvčí
Severočeská plynárenská, a.s.
tel. 047 – 52 33 330, 0602 160 704
fax 047 – 52 33 324

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy