RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o změně obchodní firmy

Oznámení o změně obchodní firmy

19.12.2005 00:00
'Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. ledna 2006 dochází ke změně obchodní firmy (názvu banky zapsaného v Obchodním rejstříku) "Českomoravská hypoteční banka, a.s." na "Hypoteční banka, a.s." Tato změna nemá žádný vliv na uzavřené smluvní vztahy, je pouze formálního charakteru.

Prosíme Vás, abyste aktualizovali Vaše databáze a veškeré listiny a dokumenty, které budete po 1. lednu 2006 adresovat naší bance (např. faktury, dodací listy, žádosti, zápisy do katastrů nemovitostí apod.), označovali již naší novou obchodní firmou "Hypoteční banka, a.s."

V případě dotazů nebo oprávněné potřeby kopie či ověřené kopie originálu výpisu z Obchodního rejstříku, prosíme, kontaktuje Kancelář banky na tel. čísle 242419101, e-mailem reznickova.kamila@hypotecnibanka.cz nebo písemně na adrese Hypoteční banka, Kancelář banky, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4.'
'Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. ledna 2006 dochází ke změně obchodní firmy (názvu banky zapsaného v Obchodním rejstříku) "Českomoravská hypoteční banka, a.s." na "Hypoteční banka, a.s." Tato změna nemá žádný vliv na uzavřené smluvní vztahy, je pouze formálního charakteru.

Prosíme Vás, abyste aktualizovali Vaše databáze a veškeré listiny a dokumenty, které budete po 1. lednu 2006 adresovat naší bance (např. faktury, dodací listy, žádosti, zápisy do katastrů nemovitostí apod.), označovali již naší novou obchodní firmou "Hypoteční banka, a.s."

V případě dotazů nebo oprávněné potřeby kopie či ověřené kopie originálu výpisu z Obchodního rejstříku, prosíme, kontaktuje Kancelář banky na tel. čísle 242419101, e-mailem reznickova.kamila@hypotecnibanka.cz nebo písemně na adrese Hypoteční banka, Kancelář banky, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy