RM-SYSTÉM»Události»Informace o změnách ve složení dozorčí rady společnosti

Informace o změnách ve složení dozorčí rady společnosti

13.12.2005 00:00
V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů vám sdělujeme, že dozorčí rada České námořní plavby a.s. na svém zasedání 12.12.2005 projednala odstoupení pana Petra Škvora z funkce člena dozorčí rady.

Dozorčí rada jednomyslně schválila jmenování paní Hany Moškonové za náhradního člena dozorčí rady na období od 12.12.2005 do konání nejbližší valné hromady.
V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů vám sdělujeme, že dozorčí rada České námořní plavby a.s. na svém zasedání 12.12.2005 projednala odstoupení pana Petra Škvora z funkce člena dozorčí rady.

Dozorčí rada jednomyslně schválila jmenování paní Hany Moškonové za náhradního člena dozorčí rady na období od 12.12.2005 do konání nejbližší valné hromady.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy