RM-SYSTÉM»Události»Záměr hlavního akcionáře realizovat právo výkupu akcií

Záměr hlavního akcionáře realizovat právo výkupu akcií

12.12.2005 00:00
Společnost ČESKÝ OLEJ, a.s. se sídlem Dolní Břežany, Na Drahách 97, PSČ 252 41, IČ 25720546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5697, dosáhla dne 10. 11. 2005 jako akcionář společnosti SETUZA, akciová společnost se sídlem v Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 46708707, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 273, podílu 90,7 % na základním kapitálu společnosti SETUZA, akciová společnost a oznamuje tímto rozhodnutí o záměru předložit návrh na přechod všech účastnických cenných papírů společnosti SETUZA, akciová společnost na osobu hlavního akcionáře ČESKÝ OLEJ, a.s. ve smyslu § 183i a násled. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Společnost ČESKÝ OLEJ, a.s. splnila povinnosti vůči Komisi pro cenné papíry a vůči dalším subjektům ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
Společnost ČESKÝ OLEJ, a.s. se sídlem Dolní Břežany, Na Drahách 97, PSČ 252 41, IČ 25720546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5697, dosáhla dne 10. 11. 2005 jako akcionář společnosti SETUZA, akciová společnost se sídlem v Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 46708707, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 273, podílu 90,7 % na základním kapitálu společnosti SETUZA, akciová společnost a oznamuje tímto rozhodnutí o záměru předložit návrh na přechod všech účastnických cenných papírů společnosti SETUZA, akciová společnost na osobu hlavního akcionáře ČESKÝ OLEJ, a.s. ve smyslu § 183i a násled. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Společnost ČESKÝ OLEJ, a.s. splnila povinnosti vůči Komisi pro cenné papíry a vůči dalším subjektům ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.