RM-SYSTÉM»Události»Změna obchodní firmy společnosti Cejchovna elektroměrů Praha, a.s.

Změna obchodní firmy společnosti Cejchovna elektroměrů Praha, a.s.

02.12.2005 00:00
Oznámení o změně obchodní firmy společnosti Cejchovna elektroměrů Praha a.s.

Společnost Pražská energetika, a.s., oznamuje, že dne 24.11.2005 učinila formou notářského zápisu, jako jediný akcionář, rozhodnutí o změně stanov dceřiné společnosti Cejchovna elektroměrů Praha a.s., se sídlem Partyzánská 7a, Praha 7, IČ: 256 77 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5433. Odstavec 1 článku 1 stanov společnosti Cejchovna elektroměrů Praha a.s. se nahrazuje tímto zněním:

Obchodní firma společnosti zní: PREměření, a.s.
Oznámení o změně obchodní firmy společnosti Cejchovna elektroměrů Praha a.s.

Společnost Pražská energetika, a.s., oznamuje, že dne 24.11.2005 učinila formou notářského zápisu, jako jediný akcionář, rozhodnutí o změně stanov dceřiné společnosti Cejchovna elektroměrů Praha a.s., se sídlem Partyzánská 7a, Praha 7, IČ: 256 77 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5433. Odstavec 1 článku 1 stanov společnosti Cejchovna elektroměrů Praha a.s. se nahrazuje tímto zněním:

Obchodní firma společnosti zní: PREměření, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.