RM-SYSTÉM»Události»Informace o jednání valné hromady společnosti, konané 1.12.2005

Informace o jednání valné hromady společnosti, konané 1.12.2005

30.11.2005 00:00
V rámci plnění informační povinnosti oznamuje představenstvo společnosti Pražská energetika, a.s., že valná hromada akcionářů Pražské energetiky, a. s., která měla dne 1. 12. 2005 rozhodnout o vkladu části podniku do dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., a o změně stanov byla po hodinové lhůtě v souladu se zákonem a stanovami společnosti ukončena. Důvodem byla nízká účast akcionářů na jednání. Přítomno bylo 14 akcionářů se 14,33 procenty akcií a valná hromada tedy nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo společnosti podle zákona a stanov svolá náhradní valnou hromadu do šesti týdnů.
V rámci plnění informační povinnosti oznamuje představenstvo společnosti Pražská energetika, a.s., že valná hromada akcionářů Pražské energetiky, a. s., která měla dne 1. 12. 2005 rozhodnout o vkladu části podniku do dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., a o změně stanov byla po hodinové lhůtě v souladu se zákonem a stanovami společnosti ukončena. Důvodem byla nízká účast akcionářů na jednání. Přítomno bylo 14 akcionářů se 14,33 procenty akcií a valná hromada tedy nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo společnosti podle zákona a stanov svolá náhradní valnou hromadu do šesti týdnů.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.