RM-SYSTÉM»Události»Změna auditora pro audit účetních závěrek SPOLANA a.s.

Změna auditora pro audit účetních závěrek SPOLANA a.s.

29.11.2005 00:00
Představenstvo a dozorčí rada SPOLANA a.s. schválily návrh změny auditora pro audit účetní závěrky, výroční zprávy a čtvrtletních výkazů SAR. Novým auditorem počínaje auditem účetní závěrky za rok 2005 bude společnost KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8.
Představenstvo a dozorčí rada SPOLANA a.s. schválily návrh změny auditora pro audit účetní závěrky, výroční zprávy a čtvrtletních výkazů SAR. Novým auditorem počínaje auditem účetní závěrky za rok 2005 bude společnost KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.