RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí představenstva o pozastavení podílových listů

Rozhodnutí představenstva o pozastavení podílových listů

24.11.2005 00:00
'Datum zasedání přédstavenstva: 23.11.20005

Dotčené podilové fondy:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost,,a.s.

- AKRO fond progresivních společt1,ostí, otevřený podílový fond AKRO investiční,společnost, a.s.

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

1. Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. pozastavuje dle list. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investováni, v platném znění, a dle ust. článku 15. Statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., vydávání a odkupování podílových listů AKRO globálního akciového fondu, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. na dobu dva (2) měsíce.

2. Představenstvo AKRO investiční společností, a.s. pozastavuje dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, a dle ust. článku 15. Statutu AKRO fondu progresivních společnosti, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., vydávání a odkupování podílových listů AKRO fondu progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. na dobu dva (2) měsíce.

3. Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. pozastavuje dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v pJatném znění, a dle ust. článku 15. Statutu AKRO balancovaného fondu, otevřený podilový fond, AKRO investiční společnos'
'Datum zasedání přédstavenstva: 23.11.20005

Dotčené podilové fondy:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost,,a.s.

- AKRO fond progresivních společt1,ostí, otevřený podílový fond AKRO investiční,společnost, a.s.

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

1. Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. pozastavuje dle list. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investováni, v platném znění, a dle ust. článku 15. Statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., vydávání a odkupování podílových listů AKRO globálního akciového fondu, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. na dobu dva (2) měsíce.

2. Představenstvo AKRO investiční společností, a.s. pozastavuje dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, a dle ust. článku 15. Statutu AKRO fondu progresivních společnosti, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., vydávání a odkupování podílových listů AKRO fondu progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. na dobu dva (2) měsíce.

3. Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. pozastavuje dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v pJatném znění, a dle ust. článku 15. Statutu AKRO balancovaného fondu, otevřený podilový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.