RM-SYSTÉM»Události»Změna v akcionářské struktuře společnosti

Změna v akcionářské struktuře společnosti

15.11.2005 00:00
Společnosti SETUZA a.s. bylo oznámeno, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. již nemá hlasovacích práv ve společnosti SETUZA a.s.

V současnosti největším akcionářem SETUZA a.s. je společnost ČESKÝ OLEJ, a.s., která má 90,7% hlasovacích práv ve společnosti SETUZA a.s.
Společnosti SETUZA a.s. bylo oznámeno, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. již nemá hlasovacích práv ve společnosti SETUZA a.s.

V současnosti největším akcionářem SETUZA a.s. je společnost ČESKÝ OLEJ, a.s., která má 90,7% hlasovacích práv ve společnosti SETUZA a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.