RM-SYSTÉM»Události»Změna v představenstvu společnosti

Změna v představenstvu společnosti

31.10.2005 00:00
Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČO 46347275 tímto oznamuje, že dne 24.10.2005 představenstvo společnosti kooptovalo za člena představenstva Ing. Miroslava Hoška, nar. 1.1.1965, bytem Žarošická 17, 628 00 Brno. Ing. Hošek byl současně zvolen místopředsedou představenstva.
Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČO 46347275 tímto oznamuje, že dne 24.10.2005 představenstvo společnosti kooptovalo za člena představenstva Ing. Miroslava Hoška, nar. 1.1.1965, bytem Žarošická 17, 628 00 Brno. Ing. Hošek byl současně zvolen místopředsedou představenstva.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy