RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o vyřazení cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu

Oznámení o vyřazení cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu

05.10.2005 00:00
'Severočeská energetika, a.s.,
se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, IČ: 49903179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 512(dále jen "společnost"),
ve smyslu ustanovení § 186a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), oznamuje tímto přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 30.9.2005 o vyřazení účastnických cenných papírů ISIN: CZ0005078055 (dále jen "akcie") z obchodování na oficiálním trhu. Společnost současně oznamuje vznik povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy týkající se akcií společnosti v souvislosti s uvedeným rozhodnutím valné hromady společnosti o vyřazení 2 151 643 akcií z obchodování na oficiálním trhu (podle § 186a odst. 1 obchodního zákoníku).Společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy po obdržení souhlasu Komise pro cenné papíry v zákonem stanovené lhůtě.
Představenstvo společnosti Severočeská energetika, a.s.'
'Severočeská energetika, a.s.,
se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, IČ: 49903179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 512(dále jen "společnost"),
ve smyslu ustanovení § 186a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), oznamuje tímto přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 30.9.2005 o vyřazení účastnických cenných papírů ISIN: CZ0005078055 (dále jen "akcie") z obchodování na oficiálním trhu. Společnost současně oznamuje vznik povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy týkající se akcií společnosti v souvislosti s uvedeným rozhodnutím valné hromady společnosti o vyřazení 2 151 643 akcií z obchodování na oficiálním trhu (podle § 186a odst. 1 obchodního zákoníku).Společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy po obdržení souhlasu Komise pro cenné papíry v zákonem stanovené lhůtě.
Představenstvo společnosti Severočeská energetika, a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.