RM-SYSTÉM»Události»Zamítnutí žaloby na neplatnost valné hromady, konané 27.6.2001

Zamítnutí žaloby na neplatnost valné hromady, konané 27.6.2001

27.09.2005 00:00
Česká námořní plavba a.s. dnes obdržela od Městského soudu v Praze kopii dovolání společnosti EAGLE WORLDWIDE LTD. proti rozsudku Vrchního soudu čj. 14 Cmo 13/2004-122, kterým potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí žaloby výše uvedené společnosti na vyslovení neplatnosti valné hromady konané dne 27.6.2001. Podrobnější údaje sporu jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti.
Česká námořní plavba a.s. dnes obdržela od Městského soudu v Praze kopii dovolání společnosti EAGLE WORLDWIDE LTD. proti rozsudku Vrchního soudu čj. 14 Cmo 13/2004-122, kterým potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí žaloby výše uvedené společnosti na vyslovení neplatnosti valné hromady konané dne 27.6.2001. Podrobnější údaje sporu jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy