RM-SYSTÉM»Události»Odstoupení člena představenstva společnosti

Odstoupení člena představenstva společnosti

19.09.2005 00:00
V souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Severočeské energetiky, a.s. a člena dozorčí rady společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která od 1.9. získala licenci na provoz distribuční soustavy v západních Čechách, rezignoval Ing. Miroslav Kekule na funkci člena představenstva Severočeské energetiky, a.s. Důvodem jeho rezignace je obava z možného střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 25a energetického zákona. Ing. Miroslav Kekule nadále zůstává ve funkci ředitele úseku Distribuce Severočeské energetiky, a.s.

Dozorčí rada na základě platných stanov společnosti projednala písemnou rezignaci na svém mimořádném zasedání a výše jmenovanému ukončila funkci člena představenstva ke dni 30.8.2005.

Ondřej Horáktiskový mluvčí Severočeské energetiky, a. s
V souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Severočeské energetiky, a.s. a člena dozorčí rady společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která od 1.9. získala licenci na provoz distribuční soustavy v západních Čechách, rezignoval Ing. Miroslav Kekule na funkci člena představenstva Severočeské energetiky, a.s. Důvodem jeho rezignace je obava z možného střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 25a energetického zákona. Ing. Miroslav Kekule nadále zůstává ve funkci ředitele úseku Distribuce Severočeské energetiky, a.s.

Dozorčí rada na základě platných stanov společnosti projednala písemnou rezignaci na svém mimořádném zasedání a výše jmenovanému ukončila funkci člena představenstva ke dni 30.8.2005.

Ondřej Horáktiskový mluvčí Severočeské energetiky, a. s

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.