RM-SYSTÉM»Události»Nabídka na prodej České rafinérské, a.s

Nabídka na prodej České rafinérské, a.s

07.05.2002 00:00
Dne 7. května 2002 UNIPETROL, a.s., učinila nabídku akcionářům České rafinérské, a.s. (Agip Petroli International B.V., Conoco Central and Eastern Europe Holdings B.V. a Shell Overseas Investments B.V.) na prodej všech akcií této společnosti, které má společnost UNIPETROL, a.s., v majetku. Jedná se o podíl 51 %.

Tato nabídka je v souladu se Smlouvou mezi akcionáři společnosti Česká rafinérská, a.s., která byla uzavřena dne 15. listopadu 1995.

Zdroj:Unipetrol
Dne 7. května 2002 UNIPETROL, a.s., učinila nabídku akcionářům České rafinérské, a.s. (Agip Petroli International B.V., Conoco Central and Eastern Europe Holdings B.V. a Shell Overseas Investments B.V.) na prodej všech akcií této společnosti, které má společnost UNIPETROL, a.s., v majetku. Jedná se o podíl 51 %.

Tato nabídka je v souladu se Smlouvou mezi akcionáři společnosti Česká rafinérská, a.s., která byla uzavřena dne 15. listopadu 1995.

Zdroj:Unipetrol

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.