RM-SYSTÉM»Události»Závěry z jednání mimořádné valné hromady společnosti, konané 9.9.2005

Závěry z jednání mimořádné valné hromady společnosti, konané 9.9.2005

09.09.2005 00:00
Společnost Českomoravská hypoteční banka, a. s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přiděleno identifikační číslo 13584324 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3511 (dále jen „Společnost“), tímto jako emitent kótovaných akcií (ISIN CZ0008030509) ve smyslu ustanovení § 120 a § 125 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 9.9.2005, schválila v souladu s 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech akcií Společnosti, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, kterým je společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1.398,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč Protiplnění bude oprávněným akcionářům zaplaceno ve lhůtě 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. V téže lhůtě bude tento konkrétní způsob uveřejněn na webových stránkách společnosti.
Společnost Českomoravská hypoteční banka, a. s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přiděleno identifikační číslo 13584324 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3511 (dále jen „Společnost“), tímto jako emitent kótovaných akcií (ISIN CZ0008030509) ve smyslu ustanovení § 120 a § 125 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 9.9.2005, schválila v souladu s 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech akcií Společnosti, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, kterým je společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1.398,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč Protiplnění bude oprávněným akcionářům zaplaceno ve lhůtě 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. V téže lhůtě bude tento konkrétní způsob uveřejněn na webových stránkách společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy