RM-SYSTÉM»Události»Závěry z mimořádné valné hromady

Závěry z mimořádné valné hromady

08.09.2005 00:00
Včera, dne 6. září 2005, se konala mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. Tato mimořádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti UNIPETROL, a.s. na žádost minoritního akcionáře, společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., která vlastní podíl 7,39 % na všech hlasovacích právech emitenta UNIPETROL, a.s.Celkový počet hlasů přítomných na začátku valné hromady činil 77,38% z celkového počtu hlasovacích práv emitenta.
Včera, dne 6. září 2005, se konala mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. Tato mimořádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti UNIPETROL, a.s. na žádost minoritního akcionáře, společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., která vlastní podíl 7,39 % na všech hlasovacích právech emitenta UNIPETROL, a.s.Celkový počet hlasů přítomných na začátku valné hromady činil 77,38% z celkového počtu hlasovacích práv emitenta.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.