RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o změně podílu na hlasovacích právech UNIPETROL, a.s.

Oznámení o změně podílu na hlasovacích právech UNIPETROL, a.s.

08.09.2005 00:00
Společnost UNIPETROL, a.s byla dne 6. září 2005 informována společností ATLANTIK finanční trhy, a.s. ve smyslu ustanovení § 122 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, o výši podílu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. , která k datu 31.8. dosahovala 7,39 % na všech hlasovacích právech emitenta. Dále jsme byli informováni o osobě jednající s ní ve shodě, kterou je Odborový svaz pracovníků obchodu, mající k výše uvedenému datu 0,08 % na všech hlasovacích právech emitenta.
Společnost UNIPETROL, a.s byla dne 6. září 2005 informována společností ATLANTIK finanční trhy, a.s. ve smyslu ustanovení § 122 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, o výši podílu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. , která k datu 31.8. dosahovala 7,39 % na všech hlasovacích právech emitenta. Dále jsme byli informováni o osobě jednající s ní ve shodě, kterou je Odborový svaz pracovníků obchodu, mající k výše uvedenému datu 0,08 % na všech hlasovacích právech emitenta.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.