RM-SYSTÉM»Události»Úvaha o zrušení společnosti bez likvidace

Úvaha o zrušení společnosti bez likvidace

06.09.2005 00:00
Představenstvo společnosti získalo vědomost o tom, že akcionář společnosti, společnost Rustige Holding, s.r.o., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, identifikační číslo 271 57 245, zvažuje provést transakci zrušení společnosti bez likvidace s převodem jejího jmění na hlavního akcionáře ve smyslu § 220p zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Představenstvo společnosti získalo vědomost o tom, že akcionář společnosti, společnost Rustige Holding, s.r.o., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, identifikační číslo 271 57 245, zvažuje provést transakci zrušení společnosti bez likvidace s převodem jejího jmění na hlavního akcionáře ve smyslu § 220p zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy