RM-SYSTÉM»Události»Výzva společnosti DEZA, a.s.

Výzva společnosti DEZA, a.s.

02.09.2005 00:00
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. informuje, že dne 22. srpna 2005 obdrželo od společnosti DEZA, a.s. dopisy vyzývající k uzavření smluv o převodu cenných papírů na 50% akcií společnosti AGROBOHEMIE, a.s. Tyto dopisy se odvolávaly na smlouvy o smlouvách budoucích uzavřených mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a DEZA, a.s. dne 12. října 2000.

Po podrobné analýze podepsaných dokumentů a obdržených dopisů, které mělo představenstvo k dispozici, představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodlo, že podepsané dokumenty a dopisy trpí natolik závažnými právními vadami (nad rámec jejich nesouladu s běžnou praxí na trhu), které neumožnily představenstvu společnosti UNIPETROL, a.s. požadavkům zaslaných v dopisech vyhovět. Následně, dne 1. září 2005, představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. navrhlo společnosti DEZA, a.s. upravit transakční dokumentaci tak, aby vyhovovala českým právním standardům a obvyklé praxi na trhu.
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. informuje, že dne 22. srpna 2005 obdrželo od společnosti DEZA, a.s. dopisy vyzývající k uzavření smluv o převodu cenných papírů na 50% akcií společnosti AGROBOHEMIE, a.s. Tyto dopisy se odvolávaly na smlouvy o smlouvách budoucích uzavřených mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a DEZA, a.s. dne 12. října 2000.

Po podrobné analýze podepsaných dokumentů a obdržených dopisů, které mělo představenstvo k dispozici, představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodlo, že podepsané dokumenty a dopisy trpí natolik závažnými právními vadami (nad rámec jejich nesouladu s běžnou praxí na trhu), které neumožnily představenstvu společnosti UNIPETROL, a.s. požadavkům zaslaných v dopisech vyhovět. Následně, dne 1. září 2005, představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. navrhlo společnosti DEZA, a.s. upravit transakční dokumentaci tak, aby vyhovovala českým právním standardům a obvyklé praxi na trhu.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.