RM-SYSTÉM»Události»Návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií Severočeských dolů

Návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií Severočeských dolů

29.08.2005 00:00
Vláda České republiky rozhodla usnesením č. 887 ze dne 13. července 2005 mimo jiné o zahájení exkluzivních jednání s ČEZ, a. s., za účelem předložení nabídky na získání 55,792 % akcií společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ: 430 01, IČ: 49901982, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 495, které jsou v držení Fondu národního majetku ČR.

ČEZ, a. s., využil této možnosti a v odpoledních hodinách dne 29. srpna 2005 doručil Fondu národního majetku České republiky závazný a neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií společnosti Severočeské doly a.s., které jsou v jeho držení.
Vláda České republiky rozhodla usnesením č. 887 ze dne 13. července 2005 mimo jiné o zahájení exkluzivních jednání s ČEZ, a. s., za účelem předložení nabídky na získání 55,792 % akcií společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ: 430 01, IČ: 49901982, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 495, které jsou v držení Fondu národního majetku ČR.

ČEZ, a. s., využil této možnosti a v odpoledních hodinách dne 29. srpna 2005 doručil Fondu národního majetku České republiky závazný a neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií společnosti Severočeské doly a.s., které jsou v jeho držení.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy