RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 9.9. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 9.9. 2005

23.08.2005 00:00
Představenstvo Českomoravské hypoteční banky, a.s. rozhodlo dne 23.8.2005 o svolání mimořádné valné hromady společnosti za účelem projednání realizace práva výkupu podle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku, a to na 9.9.2005.
Představenstvo Českomoravské hypoteční banky, a.s. rozhodlo dne 23.8.2005 o svolání mimořádné valné hromady společnosti za účelem projednání realizace práva výkupu podle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku, a to na 9.9.2005.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy