RM-SYSTÉM»Události»Oznámení hlavniho akcionáře o záměru uplatnit právo výkupu

Oznámení hlavniho akcionáře o záměru uplatnit právo výkupu

23.08.2005 00:00
Společnost Českomoravská hypoteční banka, a.s. obdržela dne 19.8.2005 od hlavního akcionáře, společnosti Československá obchodní banka, a. s., žádost hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady společnosti ve věci rozhodnutí o přechodu vlastnického práva všech akcií Společnosti, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář v žádosti navrhuje poskytnout oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398,- Kč na jednu zaknihovanou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč.
Společnost Českomoravská hypoteční banka, a.s. obdržela dne 19.8.2005 od hlavního akcionáře, společnosti Československá obchodní banka, a. s., žádost hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady společnosti ve věci rozhodnutí o přechodu vlastnického práva všech akcií Společnosti, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář v žádosti navrhuje poskytnout oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398,- Kč na jednu zaknihovanou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy