RM-SYSTÉM»Události»KCP zakázala nabídky převzetí akcií Unipetrol, Spolana a Paramo

KCP zakázala nabídky převzetí akcií Unipetrol, Spolana a Paramo

02.08.2005 00:00
Komise pro cenné papíry zakázala povinné nabídky převzetí akcií společností Unipetrol, Spolana a Paramo

Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, kterými zamítla žádosti společností PKN Orlen, S.A. o souhlas s povinnými nabídkami převzetí určenými vlastníkům akcií společnosti UNIPETROL, a.s., SPOLANA a.s. a PARAMO, a.s.

Toto rozhodnutí, které prozatím nenabylo právní moci, by mohlo pro UNIPETROL, a.s. znamenat ztrátu hlasovacích práv ve společnosti Spolana a.s. Je to otázka právního výkladu, nicméně právní názor společnosti UNIPETROL, a.s. je, že k této ztrátě hlasovacích práv nedošlo.
Komise pro cenné papíry zakázala povinné nabídky převzetí akcií společností Unipetrol, Spolana a Paramo

Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, kterými zamítla žádosti společností PKN Orlen, S.A. o souhlas s povinnými nabídkami převzetí určenými vlastníkům akcií společnosti UNIPETROL, a.s., SPOLANA a.s. a PARAMO, a.s.

Toto rozhodnutí, které prozatím nenabylo právní moci, by mohlo pro UNIPETROL, a.s. znamenat ztrátu hlasovacích práv ve společnosti Spolana a.s. Je to otázka právního výkladu, nicméně právní názor společnosti UNIPETROL, a.s. je, že k této ztrátě hlasovacích práv nedošlo.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.