RM-SYSTÉM»Události»Výsledky hospodaření Severočeská plynárenská za 1. čtvrtletí 2002

Výsledky hospodaření Severočeská plynárenská za 1. čtvrtletí 2002

26.04.2002 00:00
'Společnost dosáhla za 1. čtvrtletí 2002 hrubého zisku ve výši 235,6 mil. KčHospodářského výsledku ve výši 235,6 mil. Kč při výnosech z prodeje 2 miliardy 324 miliónů Kč dosáhla za první čtvrtletí roku 2002 Severočeská plynárenská, a.s. a naplnila tak hlavní parametry podnikatelského záměru stanoveného pro uvedené období.

Hlavní dosažené výsledky :

Výnosy z prodeje zemního plynu (v tis. Kč)

1-3/2002,1-3/2001,Index 2001/20022 324 273,2 211 946,1,05Nárůst výnosů z prodeje zemního plynu oproti stejnému období roku 2001 byl způsoben především zvýšením prodejních cen s platností od 1. 7. 2001 a 1. 1. 2002 (dle cenových rozhodnutí ERÚ), v menší míře pak získáním nových zákazníků.

Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč)

1-3/2002,1-3/2001,Index 2001/2002235 586,224 377,1,05Tvorba hospodářského výsledku oproti stejnému období roku 2001 vzrostla o 4,9 % (11,2 mil. Kč). Tento výsledek je o 16,7 % vyšší než předpokládal podnikatelský záměr. Hlavními příčinami jsou změny ve struktuře nákupních a prodejních cen – zvýšení realizované průměrné prodejní marže pro jednotlivé zákaznické kategorie.

Prodej zemního plynu celkem (v mil. kWh)

1-3/2002,1-3/2001,Index 2001/2002 4 008 790,4 195 443,0,96K meziročnímu snížení celkového objemu prodaného zemního plynu došlo především v důsledku poklesu odběrů některých zákazníků v kategorii Velkoodběr a také vyšší průměrné teploty vzduchu – tento vliv se uplatňuje u prodeje předev'
'Společnost dosáhla za 1. čtvrtletí 2002 hrubého zisku ve výši 235,6 mil. KčHospodářského výsledku ve výši 235,6 mil. Kč při výnosech z prodeje 2 miliardy 324 miliónů Kč dosáhla za první čtvrtletí roku 2002 Severočeská plynárenská, a.s. a naplnila tak hlavní parametry podnikatelského záměru stanoveného pro uvedené období.

Hlavní dosažené výsledky :

Výnosy z prodeje zemního plynu (v tis. Kč)

1-3/2002,1-3/2001,Index 2001/20022 324 273,2 211 946,1,05Nárůst výnosů z prodeje zemního plynu oproti stejnému období roku 2001 byl způsoben především zvýšením prodejních cen s platností od 1. 7. 2001 a 1. 1. 2002 (dle cenových rozhodnutí ERÚ), v menší míře pak získáním nových zákazníků.

Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč)

1-3/2002,1-3/2001,Index 2001/2002235 586,224 377,1,05Tvorba hospodářského výsledku oproti stejnému období roku 2001 vzrostla o 4,9 % (11,2 mil. Kč). Tento výsledek je o 16,7 % vyšší než předpokládal podnikatelský záměr. Hlavními příčinami jsou změny ve struktuře nákupních a prodejních cen – zvýšení realizované průměrné prodejní marže pro jednotlivé zákaznické kategorie.

Prodej zemního plynu celkem (v mil. kWh)

1-3/2002,1-3/2001,Index 2001/2002 4 008 790,4 195 443,0,96K meziročnímu snížení celkového objemu prodaného zemního plynu došlo především v důsledku poklesu odběrů některých zákazníků v kategorii Velkoodběr a také vyšší průměrné teploty vzduchu – tento vliv se uplatňuje u prodeje především v kategorii Domácnost a částečně také Velkoodběr.

Společnost k 31. 3. 2002 dodávala zemní plyn celkem 300 212 zákazníkům, z toho bylo 1 038 velkoodběratelů, 16 220 maloodběratelů a 282 954 domácností. Počet zákazníků tak od konce roku 2001 vzrostl o 266.

V prvním čtvrtletí 2002 společnost proinvestovala 45,4 mil. Kč, což je o 4,3 mil. Kč méně než předpokládal podnikatelský záměr. Uvedený vývoj je důsledkem časového posunu v zahajování a financování některých investičních akcí. Ve stejném období roku 2001 činil objem investic 52,4 mil. Kč.

K 31. 3. 2002 SČP, a.s. zaměstnávala 621 osob (průměrný přepočtený stav), což je o 102 zaměstnanců méně než ve stejném období roku 2001. Snížení počtu pracovníků je důsledkem provedené restrukturalizace a přechodu na procesní řízení od 1. 1. 2002.

Hlavními akcionáři SČP, a.s. jsou FNM ČR s 49,18 %, dále pak německé plynárenské společnosti VNG-Verbundnetz Gas AG (25,62 %) a Wintershall Erdgas (20,2%). Podle smlouvy uzavřené dne 29. 1. 2002 získá celý majetkový podíl FNM ČR společnost RWE Gas AG. Tato transakce však podléhá odsouhlasení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V Ústí nad Labem dne 25. dubna 2002.

Zdroj:
Josef Chýle
tiskový mluvčí
Severočeská plynárenská, a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.