RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 27.7.2005

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 27.7.2005

22.06.2005 00:00
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 oznamuje, že představenstvo společnosti svolává na den 27. 7. 2005 mimořádnou valnou hromadu k rozhodnutí o fúzi sloučením se společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 44569971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232 a společností PPC Trmice a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 25015915, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 967, přičemž nástupnickou společností je Dalkia Česká republika, a.s. a společnostmi zanikajícími jsou Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice a.s. Jako rozhodný den této fúze byl stanoven 1. leden 2005.

Při výměně akcií v rámci této fúze budou akcionářům zanikajících společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice a.s. vyměňovány akcie za akcie nástupnické společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle smlouvy o fúzi, tyto akcie nebudou registrovány na veřejných trzích.

Sloučením nejsou dotčena práva majitelů dluhopisů v souladu s § 220j obchodního zákoníku a zákonem o dluhopisech a schůze vlastníků dluhopisů dala ke sloučení souhlas. Představenstva zúčastněných společností uložila do sbírky listin Krajských soudů v Ústí nad Labem a Ostravě dne 22. 6. 2005 návrh smlouvy o fúzi po
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 oznamuje, že představenstvo společnosti svolává na den 27. 7. 2005 mimořádnou valnou hromadu k rozhodnutí o fúzi sloučením se společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 44569971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232 a společností PPC Trmice a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 25015915, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 967, přičemž nástupnickou společností je Dalkia Česká republika, a.s. a společnostmi zanikajícími jsou Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice a.s. Jako rozhodný den této fúze byl stanoven 1. leden 2005.

Při výměně akcií v rámci této fúze budou akcionářům zanikajících společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice a.s. vyměňovány akcie za akcie nástupnické společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle smlouvy o fúzi, tyto akcie nebudou registrovány na veřejných trzích.

Sloučením nejsou dotčena práva majitelů dluhopisů v souladu s § 220j obchodního zákoníku a zákonem o dluhopisech a schůze vlastníků dluhopisů dala ke sloučení souhlas. Představenstva zúčastněných společností uložila do sbírky listin Krajských soudů v Ústí nad Labem a Ostravě dne 22. 6. 2005 návrh smlouvy o fúzi po jeho přezkoumání dozorčí radou a zároveň zveřejnila oznámení o tomto uložení včetně upozornění akcionářům a věřitelům dle § 220d a 220j obchodního zákoníku v Obchodním věstníku, na webových stránkách společností Dalkia Česká republika, a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a dále na finančním serveru AliaWeb.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.