RM-SYSTÉM»Události»Sokolovská uhelná - valná hromada

Sokolovská uhelná - valná hromada

16.04.2002 00:00
Na základě naší informační povinnosti Vám v příloze dopisu zasíláme pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Sokolovská uhelná, a. s., která se koná dne 21.5.2002.

Zároveň podáváme vysvětlení k bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady.

Řádná valná hromada bude schvalovat rozšíření předmětu podnikání společnosti o tyto činnosti:

- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
- nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách.
Zdroj:
Ing. Jiří Švarc
vedoucí sekce Kapitálový trh
a cenová metodika Sokolovská uhelná, a. s.
Na základě naší informační povinnosti Vám v příloze dopisu zasíláme pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Sokolovská uhelná, a. s., která se koná dne 21.5.2002.

Zároveň podáváme vysvětlení k bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady.

Řádná valná hromada bude schvalovat rozšíření předmětu podnikání společnosti o tyto činnosti:

- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
- nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách.
Zdroj:
Ing. Jiří Švarc
vedoucí sekce Kapitálový trh
a cenová metodika Sokolovská uhelná, a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.