RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Dividenda za rok 2022 schválena valnou hromadou

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Dividenda za rok 2022 schválena valnou hromadou

24.10.2023 16:45

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která rozhodovala postupem per rollam (mimo zasedání), schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.
Jak jsme informovali v aktuální zprávě č. 5/2023, rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 29. září 2023. Dividenda bude splatná od 1. listopadu 2023 do 1. listopadu 2026.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy