RM-SYSTÉM»Události»Philip Morris ČR: dividenda v hrubé výši 1 240 Kč na jednu akcii

Philip Morris ČR: dividenda v hrubé výši 1 240 Kč na jednu akcii

16.04.2002 00:00
'Dovoluji si oznámit, že dne 15.4.2002 valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. rozhodla následující:Dividenda v hrubé výši 1 240 Kč na jednu akcii bude vyplacena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 15. dubnu 2002. Při celkovém počtu akcií 2 745 386 bude tedy vyplaceno 3 404 278 640 Kč v hrubé výši.

Dividendy budou vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a.s. od 3.5.2002 do 30.9.2002.Fyzickým osobám, kromě fyzických osob ze Slovenské republiky, budou zaslány „Poukázky na výplatu výnosů z cenných papírů" na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů k 15.4.2002. Fyzickým osobám ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů k 15.4.2002.

Výplata dividend právnickým osobám bude prováděna Komerční bankou, a.s. bezhotovostním převodem na účet akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů. Kontaktní osoby: Komerční banka, a.s., Ing. Marie Dostálová, Hana Beníšková, odd. 5556-Vypořádání obchodů, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1, tel. 02/22008518, 22008625, fax: 02/22008624.

Valná hromada akcionářů dále schválila:

- změnu stanov společnosti a jejich úplné znění
- jmenování členů představenstva, jimiž se stali Kenneth Ian Ferguson, Peter-Paul Adriaansen, Robert Hutchison, Constant Renaudin, Jan Dobiáš, Danica Siváková, Ivan Kovalkovič a Martin Javorský
- jmenování členů dozorčí rady, jimiž se stali Mats Sjoeblom, Pro£ ing. Jiří Davídek, Bertrand Butticaz, Je'
'Dovoluji si oznámit, že dne 15.4.2002 valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. rozhodla následující:Dividenda v hrubé výši 1 240 Kč na jednu akcii bude vyplacena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 15. dubnu 2002. Při celkovém počtu akcií 2 745 386 bude tedy vyplaceno 3 404 278 640 Kč v hrubé výši.

Dividendy budou vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a.s. od 3.5.2002 do 30.9.2002.Fyzickým osobám, kromě fyzických osob ze Slovenské republiky, budou zaslány „Poukázky na výplatu výnosů z cenných papírů" na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů k 15.4.2002. Fyzickým osobám ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů k 15.4.2002.

Výplata dividend právnickým osobám bude prováděna Komerční bankou, a.s. bezhotovostním převodem na účet akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů. Kontaktní osoby: Komerční banka, a.s., Ing. Marie Dostálová, Hana Beníšková, odd. 5556-Vypořádání obchodů, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1, tel. 02/22008518, 22008625, fax: 02/22008624.

Valná hromada akcionářů dále schválila:

- změnu stanov společnosti a jejich úplné znění
- jmenování členů představenstva, jimiž se stali Kenneth Ian Ferguson, Peter-Paul Adriaansen, Robert Hutchison, Constant Renaudin, Jan Dobiáš, Danica Siváková, Ivan Kovalkovič a Martin Javorský
- jmenování členů dozorčí rady, jimiž se stali Mats Sjoeblom, Pro£ ing. Jiří Davídek, Bertrand Butticaz, Jean-Claude Kunz zaměstnanci společnosti byli do dozorčí rady zvoleni Radek Petrjánoš a Svatopluk Valášek
- tantiémy ve výši 110 000 Kč každému členovi dozorčí rady, který není zaměstnancem žádné -společnosti Philip Morris.
Zdroj:
Philip Morris ČR a.s.
Vít Martinovský'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy