RM-SYSTÉM»Události»Informace z řádné valné hromady společnosti, konané 16.6.2005

Informace z řádné valné hromady společnosti, konané 16.6.2005

17.06.2005 00:00
Řádná valná hromada SPOLANA a.s., která se konala dne 16. června 2005 od 10.00 hodin ve velkém sále Společenského domu v Neratovicích, schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004, dále schválila řádnou účetní závěrku k 31.12.2004 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004. Zisk ve výši cca 82,5 mil Kč bude rozdělen na úhradu ztráty minulých let a na příděl do rezervního fondu.. Návrh představenstva na změnu stanov společnosti nebyl valnou hromadou přijat.
Řádná valná hromada SPOLANA a.s., která se konala dne 16. června 2005 od 10.00 hodin ve velkém sále Společenského domu v Neratovicích, schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004, dále schválila řádnou účetní závěrku k 31.12.2004 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004. Zisk ve výši cca 82,5 mil Kč bude rozdělen na úhradu ztráty minulých let a na příděl do rezervního fondu.. Návrh představenstva na změnu stanov společnosti nebyl valnou hromadou přijat.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.