RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí soudu o výmazu společnosti z obchodního rejstříku

Rozhodnutí soudu o výmazu společnosti z obchodního rejstříku

17.06.2005 00:00
Krajský soud v Plzni rozhodl dne 13.6.2005 o výmazu obchodní společnosti Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČ 49790072 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po zrušení společnosti bez likvidace převodem jmění na hlavního akcionáře obchodní společnost Sokolovská těžební, a.s. se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01, IČ 26348349. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.
Krajský soud v Plzni rozhodl dne 13.6.2005 o výmazu obchodní společnosti Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČ 49790072 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po zrušení společnosti bez likvidace převodem jmění na hlavního akcionáře obchodní společnost Sokolovská těžební, a.s. se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01, IČ 26348349. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.