RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - dopad rozhodnutí ČNB zrušit úročení pov. min. rezerv

Komerční banka, a.s. - dopad rozhodnutí ČNB zrušit úročení pov. min. rezerv

08.09.2023 13:53

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Banka“) oznamuje, že 

Skupina KB očekává významný dopad do svého hospodaření z rozhodnutí České národní banky (ČNB), oznámeného dne 7. září 2023, zrušit úročení povinných minimálních rezerv, které jsou banky povinny ukládat u ČNB, s účinností od 5. října 2023. Dosud byly povinné minimální rezervy úročeny úrokovou sazbou pro dvoutýdenní repo operace České národní banky platnou během tzv. udržovacího období, která v současnosti činí 7 %. 

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy