RM-SYSTÉM»Události»Informace z valné hromady společnosti, konané 10.6.2005

Informace z valné hromady společnosti, konané 10.6.2005

13.06.2005 00:00
Valná hromada České námořní plavby a.s. proběhla dne 10. června 2005.

K bodu programu číslo 10 - rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, nebyl předložen návrh na usnesení, o tomto bodu se tudíž nehlasovalo.

Podle vypořádání výsledku hospodaření za rok 2004, schváleného valnou hromadou, společnost nebude vyplácet dividendy.
Valná hromada České námořní plavby a.s. proběhla dne 10. června 2005.

K bodu programu číslo 10 - rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, nebyl předložen návrh na usnesení, o tomto bodu se tudíž nehlasovalo.

Podle vypořádání výsledku hospodaření za rok 2004, schváleného valnou hromadou, společnost nebude vyplácet dividendy.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy