RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Oznámení konání řádné valné hromady

Lafarge Cement, a.s. - Oznámení konání řádné valné hromady

30.05.2023 17:54

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Holcim (Česko), a.s.

Představenstvo společnosti Holcim (Česko), a.s., se sídlem Čížkovice č.p. 27, PSČ 411 12, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 26. 6. 2023, od 10:00 hodin v sídle Společnosti.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy