RM-SYSTÉM»Události»MONETA Money Bank, a.s. - kladné vyjádření od ČNB k návrhu na výplatu dividendy

MONETA Money Bank, a.s. - kladné vyjádření od ČNB k návrhu na výplatu dividendy

07.03.2023 14:49

MONETA Money Bank, a.s. („Banka“) zaslala dne 24. února 2023 České národní bance („ČNB“) k posouzení návrh na
výplatu dividendy ve výši 4 088 mil. Kč neboli 8 na jednu akcii. Tato výše odpovídá výplatnímu poměru 79 % z
konsolidovaného čistého zisku za rok 2022. ČNB oznámila Bance, že k tomuto návrhu nemá připomínky.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy