RM-SYSTÉM»Události»Prodej majetkových podílů

Prodej majetkových podílů

30.05.2005 00:00
Dne 27. května 2005 prodala Česká konsolidační agentura svůj majetkový podíl na společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., který představoval 32,93 % na základním kapitálu této společnosti.“
Dne 27. května 2005 prodala Česká konsolidační agentura svůj majetkový podíl na společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., který představoval 32,93 % na základním kapitálu této společnosti.“

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.