RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Výsledky hlasování valné hromady konané mimo zasedání

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Výsledky hlasování valné hromady konané mimo zasedání

26.09.2022 12:59

Představenstvo Společnosti předložilo dne 5. 9. 2022 akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na webu Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/. Hlasování se konalo ve dnech 5. – 20. září 2022.

Pro schválení návrhu rozhodnutí se vyžadovala většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh byl schválen 15 339 182 hlasy (72,253 %).

Více informací je uvedeno v oznámení.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy