RM-SYSTÉM»Události»Zahájení obchodování s akciemi NortonLifeLock na české burze RM-SYSTÉM

Zahájení obchodování s akciemi NortonLifeLock na české burze RM-SYSTÉM

13.09.2022 16:00

Vážení investoři,

dnešního dne 13.9.2022 byla na žádost společnosti Fio banka, a.s. přijata k obchodování emise akcií americké kybernetické společnosti NortonLifeLock Inc., ISIN: US6687711084, na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) provozovaném naší burzou. Akcie NortonLifeLock budou investorům distribuovány jako část protiplnění za akcie AVAST v rámci vypořádání fúze se subjektem ze skupiny NortonLifeLock.

Akcie NortonLifeLock budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 50 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://investor.nortonlifelock.com/overview/default.aspx


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace