RM-SYSTÉM»Události»Zahájení obchodování s akciemi Bezvavlasy a.s.

Zahájení obchodování s akciemi Bezvavlasy a.s.

30.08.2022 10:42
Dne 7. 9. 2022 dojde na žádost společnosti Bezvavlasy a.s. k zahájení obchodování s akciemi této společnosti.

Vážení investoři,

dne 7. 9. 2022 dojde na žádost společnosti Bezvavlasy a.s. k zahájení obchodování s akciemi této společnosti na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) provozovaném naší burzou. Předběžně odhadujeme, že s akciemi této společnosti budou na MOS v dlouhodobém horizontu realizovány průměrně 3 obchody denně s tím, že průměrný denní objem obchodů dosáhne přibližně 50 tisíc Kč. V prvních dnech a týdnech obchodování však obchodní aktivita může být i výrazně vyšší.

Akcie společnosti Bezvavlasy a.s., ISIN: CZ0009011920, budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 40 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.bezvavlasy.cz/pro-investory/


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace