RM-SYSTÉM»Události»COLT CZ GROUP SE - Změny v představenstvu společnosti Colt CZ Group SE

COLT CZ GROUP SE - Změny v představenstvu společnosti Colt CZ Group SE

25.08.2022 15:21

Praha, 11. srpna 2022 - Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina” nebo „Společnost”) tímto oznamuje změny v představenstvu Colt CZ a ve vrcholovém vedení CZ-USA. Dozorčí rada Colt CZ projednala odstoupení paní Alice Poluchové z funkce členky představenstva, která tímto zanikla k 11. srpnu 2022. Paní Poluchová rovněž k 1. srpnu 2022 odstoupila z osobních důvodů ze všech dalších funkcí ve Skupině, včetně pozice prezidentky a generální ředitelky CZ-USA. Jmenování nového člena představenstva Colt CZ bude oznámeno, jakmile to bude aktuální.

Full press release


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.