RM-SYSTÉM»Události»Statistika o obchodech s akciemi M&T 1997 za období prvních 4 týdnů po přijetí na MOS RM-S

Statistika o obchodech s akciemi M&T 1997 za období prvních 4 týdnů po přijetí na MOS RM-S

29.07.2022 16:16

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. v rámci plnění svých povinností stanovených účinnými právními předpisy uvádí, že na základě údajů za první čtyři týdny obchodování s akciemi M&T 1997 (BAAMATTE / CZ0009011714) na mnohostranném obchodním systému provozovaném společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., tj. za období od 27. 6. 2022 do 22. 7. 2022 (včetně), došlo průměrně k 5 obchodům s těmito akciemi za jeden obchodní den a průměrný denní objem obchodování v tomto období dosáhl hodnoty 273 tis. Kč.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.