RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Změny v dozorčí radě společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

08.04.2002 00:00
Dozorčí rada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s na svém prvním zasedání, dne 26.března 2002, zvolila svého nového předsedu a místopředsedu.

Předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Tomáš Tomiczek a místopředsedou dozorčí rady se stal pan Jaroslav Prokopec.

Dozorčí rada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. na svém zasedání dne 5.dubna 2002 vzala na vědomí rezignaci pana Petera Kadase na funkci člena dozorčí rady společnosti.

Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. na svém zasedání dne 7.dubna 2002 vzalo na vědomí rezignaci pana Josepha Carvina na funkci člena představenstva společnosti.

Zvolení nových členů statutárních orgánů je očekáváno v průběhu dnešní mimořádné valné hromady.

Zdroj:
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Dozorčí rada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s na svém prvním zasedání, dne 26.března 2002, zvolila svého nového předsedu a místopředsedu.

Předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Tomáš Tomiczek a místopředsedou dozorčí rady se stal pan Jaroslav Prokopec.

Dozorčí rada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. na svém zasedání dne 5.dubna 2002 vzala na vědomí rezignaci pana Petera Kadase na funkci člena dozorčí rady společnosti.

Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. na svém zasedání dne 7.dubna 2002 vzalo na vědomí rezignaci pana Josepha Carvina na funkci člena představenstva společnosti.

Zvolení nových členů statutárních orgánů je očekáváno v průběhu dnešní mimořádné valné hromady.

Zdroj:
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.