RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a.s - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

ATAS elektromotory Náchod a.s - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

01.06.2022 15:33
Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603, svolává v souladu s článkem 14 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29. června 2022 od 11.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod Program jednání: Zahájení a kontrola usnášeníscho...

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy