RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 10. 6. 2005

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 10. 6. 2005

10.05.2005 00:00
Oznamujeme, že České námořní plavbě a.s. nebyl ve stanovené lhůtě předložen návrh na usnesení k bodu jednání číslo 10 valné hromady, která se bude konat 10.6.2005. Jedná se o bod - rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu.
Oznamujeme, že České námořní plavbě a.s. nebyl ve stanovené lhůtě předložen návrh na usnesení k bodu jednání číslo 10 valné hromady, která se bude konat 10.6.2005. Jedná se o bod - rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy