RM-SYSTÉM»Události»Informace z mimořádné valné hromady společnosti, konané 29.4.2005

Informace z mimořádné valné hromady společnosti, konané 29.4.2005

09.05.2005 00:00
Mimořádná valná hromada společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s., svolaná na 29.4.2005, neschválila bod 2. programu „Změna podoby zaknihovaných akcií emitovaných společností na listinné“.

S ohledem na výsledek hlasování k bodu 2. valná hromada, se souhlasem akcionáře, který požádal o svolání MVH, neprojednávala ani bod 3. programu „Změna stanov společnosti vyplývající z rozhodnutí o změně podoby akcií na listinné, změna počtu nominální hodnoty akcií a související změny“.

Mimořádná valná hromada neprojednávala rozdělení zisku, a tím ani výplatu dividendy.
Mimořádná valná hromada společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s., svolaná na 29.4.2005, neschválila bod 2. programu „Změna podoby zaknihovaných akcií emitovaných společností na listinné“.

S ohledem na výsledek hlasování k bodu 2. valná hromada, se souhlasem akcionáře, který požádal o svolání MVH, neprojednávala ani bod 3. programu „Změna stanov společnosti vyplývající z rozhodnutí o změně podoby akcií na listinné, změna počtu nominální hodnoty akcií a související změny“.

Mimořádná valná hromada neprojednávala rozdělení zisku, a tím ani výplatu dividendy.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.