RM-SYSTÉM»Události»Akcionář s podílem ve společnosti ve výši 30,96% zvažuje jeho prodej

Akcionář s podílem ve společnosti ve výši 30,96% zvažuje jeho prodej

09.05.2005 00:00
V souladu s plněním povinnosti stanovené v § 125 odst. 1 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“) ve znění vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 536 ze dne 22.září 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona v oblasti ochrany proti zneužívání trhu Vám zasíláme následující informaci:

Akcionář Wintershall Erdgas Beteiligungs GmbH zvažuje prodej podílu na základním kapitálu ve výši 30,96% držený ve společnosti Středočeská plynárenská,a.s.
V souladu s plněním povinnosti stanovené v § 125 odst. 1 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“) ve znění vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 536 ze dne 22.září 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona v oblasti ochrany proti zneužívání trhu Vám zasíláme následující informaci:

Akcionář Wintershall Erdgas Beteiligungs GmbH zvažuje prodej podílu na základním kapitálu ve výši 30,96% držený ve společnosti Středočeská plynárenská,a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.