RM-SYSTÉM»Události»Závěry z jednání řádné valné hromady společnosti, konané 5.5.2005

Závěry z jednání řádné valné hromady společnosti, konané 5.5.2005

06.05.2005 00:00
Řádná valná hromada Hypoteční banky schválila účetní závěrku za rok 2004 a rozdělení ziskuPraha, 5. května 2005 – Valná hromada Hypoteční banky dnes schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2004 zpracovanou podle Českých účetních standardů (CAS) a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004. Valná hromada rovněž rozhodla o rozdělení čistého zisku za rok 2004, který činí 487,2 mil. Kč (dle CAS) a meziročně je vyšší o 167 %. Do nerozděleného zisku bude převedeno 457,6 mil. Kč a do fondů bude přiděleno 29,6 mil. Kč. Dividenda za rok 2004 nebude vyplacena.

Hospodářský výsledek Hypoteční banky za rok 2004 je historicky nejúspěšnější od roku 1995, kdy začala banka jako první u nás poskytovat hypoteční úvěry. (Podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - IFRS - banka vykázala neauditovaný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 401,3 mil. Kč.) Bilanční suma Hypoteční banky v roce 2004 vzrostla o 33 % na 35,2 mld. Kč a kapitálová přiměřenost dosáhla 20,83 %.
Řádná valná hromada Hypoteční banky schválila účetní závěrku za rok 2004 a rozdělení ziskuPraha, 5. května 2005 – Valná hromada Hypoteční banky dnes schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2004 zpracovanou podle Českých účetních standardů (CAS) a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004. Valná hromada rovněž rozhodla o rozdělení čistého zisku za rok 2004, který činí 487,2 mil. Kč (dle CAS) a meziročně je vyšší o 167 %. Do nerozděleného zisku bude převedeno 457,6 mil. Kč a do fondů bude přiděleno 29,6 mil. Kč. Dividenda za rok 2004 nebude vyplacena.

Hospodářský výsledek Hypoteční banky za rok 2004 je historicky nejúspěšnější od roku 1995, kdy začala banka jako první u nás poskytovat hypoteční úvěry. (Podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - IFRS - banka vykázala neauditovaný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 401,3 mil. Kč.) Bilanční suma Hypoteční banky v roce 2004 vzrostla o 33 % na 35,2 mld. Kč a kapitálová přiměřenost dosáhla 20,83 %.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy